Techniky měkkých tkání a mobilizace

Měkké techniky

Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a svalové povázky. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné a posunlivé. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě a vznik lokálních zatvrdlin - myogelóz a vznik tzv. spoušťových bodů – trigger point, které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou výborné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta nebo využití měkkých míčků. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších.

Pro zlepšení posunlivosti tkání používáme následující metody:

  • protažení kůže - příjemná a nebolestivá technika používá se při léčbě oblastí se zvýšenou citlivostí
  • protažení pojivové řasy - metoda je velice účinná u zkrácených svalů, jizev a při ošetřování spoušťových bodů ve svalech
  • posunlivost fascií - využívá se v případě omezené posunlivosti fascií proti kosti. Dobrý efekt této metody je v případě bolestivých úponů (napojení svalů a šlach na kost)

 

Do technik měkkých tkání také patří ošetření jizev, které mohou být častou skrytou příčinou vašich obtíží. I několik let stará nebo nenápadně malá jizva může být aktivní a přes složitá řetězení může způsobovat různé poruchy v pohybovém aparátu.

Mobilizační techniky

Kosti jsou spojeny klouby. U zdravého kloubu je tzv. „joint-play – kloubní vůle“, kloub funguje správně bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k posunu kostí vůči sobě a tím zablokování kloubů.

Kolem zablokovaného kloubu se patologicky mění i měkké tkáně, komplikuje se zde krevní a lymfatický oběh a může to bolet. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů.

Mobilizace jsou šetrné, pomalé, bezpečné.

Oproti tomu manipulace jsou rychlé, nárazové pohyby, které Vám může provádět pouze chiropraktik, rehabilitační lékař nebo neurolog.