Kraniosakrální osteopatie

cranium = lebka, sacrum = kost křížová

Jemná manuální terapie, která pracuje s rytmickým pohybem ve tkáních, jako s projevem naší vitality. Pracuje s kraniosakrálním systémem a jeho rytmyckou aktivitou. Ve 20. století byl objeven pohyb v kostech a mezi kostmi, daný činností určitých struktur mozku.

Hlavní principy osteopatie

  • život je pohyb
  • struktura vládne funkci
  • moc samoléčení organismu
Osteopat pomáhá tělu, aby si pomohlo samo.