Spiraldynamik®

= inteligentní pohyb

Zakladatelé konceptu Spiraldynamik® jsou fyzioterapeutka Yolande Deswarte (Francie) a Dr.med. Christian Larsen (Švýcarsko). Tento koncept se stále propracovává členy Akademie Spiraldynamik®.

Spirála         = stočení nebo také „vlna, která dělá univerzální pohyb pro čas“

Dynamika    = pohyb (můžeme použít i - hybnost, energie, síla, setrvačnost/klid, tlak)

= naučitelný, anatomicky podložený „správný“ pohybový koncept – trojrozměrný, zřetelný, dynamický a systematický

= trojrozměrná pohybová koordinace lidského těla

= principy anatomické stavby těla – shodné s konstrukčními principy v přírodě (polarita, spirála)

= nová interpretace 3D anatomie

= nové učení pohybu

Spiraldynamik® je návod k použití pro vlastní tělo – inovativní pro terapii, trénink a denní činnosti.

V popředí stojí pochopení funkce lidského pohybového aparátu a nové formy motorického učení.

Člověk si v sobě nese potenciál optimální koordinace držení těla a pohybu, který je ztělesněný v uspořádání všech anatomických struktur (geneticky to máme v sobě).

Spiraldynamik®

  • hodnocení pohybu (jeho silné či slabé stránky)
  • hledání koordinovaného pohybu (v rámci tělesných možností)
  • využívá poznatků z vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce
  • anatomie – trojrozměrný konstrukční princip

 

Inteligentní pohyb
Úspěch a pohyb spojuje čtyřnásobná dynamika. 4 vrcholné body jsou: vytrvalost, flexibilita, efektivita a koordinace.

Naše tělo zná odpověď, nikdy nám nelže,
prozradí nám, co si myslí, zná naše pocity, včas nás varuje, je neomylným barometrem nálady, působí přesvědčivě a přitažlivě na jiné lidi, rozvijí charisma a životní sílu.

Více na Spiraldynamik®