Studio zdravého pohybu
Hana Korbelářová
tel.: 608 773 181
Boettingerova 18
323 00 Plzeň
szp-plzen@seznam.cz

Indikace

Traumatologie

 • Postižení svalového systému, vazů a šlach
 • Svalové atrofie, kontraktury vzniklé v důsledku nečinnosti
 • Stavy po úrazech - distorze, fraktury (konzervativní i operativní)
 • A jiné..

Ortopedie

 • Bolesti páteře/kloubů/hlavy/čelistních kloubů
 • Skoliosy
 • Zvětšené hrudní kyfosy/plochá záda
 • Stavy po totálních/částečných endoprotézách
 • Ploché nohy
 • Vrozené vývojové vady
 • Zánětlivá, degenerativní a revmatoidní onemocnění kloubů a páteře
  (revmatoidní artritis, artrózy, M. Bechtěrev, M. Scheuermann,...)

Neurologie

 • Onemocnění CNS (ataxie, roztroušená sklerosa, cerebrální parézy,…)
 • Periferní parézy
 • Po operacích páteře

Interna (vnitřní lékařství) - po konzultaci s lékařem

 • Kardiovaskulární, lymtafické, gastrointestinální
 • Urogenitální obtíže (inkontinence, problémy s menstruací, otěhotněním, v průběhu těhotenství)
 • Dechové obtíže (astma brochniale, bronchitis,…)

Chirurgie

 • Amputace končetin
 • Stavy před, i po ablacích

Nespecifické bolesti - po konzultaci s lékařem

Prevence pohybového aparátu