Studio zdravého pohybu
Hana Korbelářová
tel.: 608 773 181
Boettingerova 18
323 00 Plzeň
szp-plzen@seznam.cz

Bc. Kristýna Moravcová

Bc. Kristýna Moravcová

Vzdělání

 • 2012 - 2015 Bakalářské studium Fyzioterapie
  Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
  Státní závěrečná zkouška:
  • Chirurgie traumatologie a ortopedická protetika
  • Léčebná rehabilitace
  • Neurologie
  • Vnitřní lékařství
  • Fyzioterapie - praktická ZK
  Bakalářská práce:
  • Využití principů vývojové kineziologie ve sportovní přípravě mládežnické kategorie atletického družstva.
   Díky výzkumu zkušenosti s aplikováním cvičení na neurovývojovém podkladě:
   Dynamická neuromuskulární stabilizace (prof. Kolář) a Akrální koaktivační terapie

Profesní zkušenosti:

 • 6/2016 – dosud    Fyzioterapeutka – Institut moderní fyzioterapie s.r.o.
 • 2/2016 – dosud    Fyzioterapeutka – Studio zdravého pohybu
 • 8/2015 - 12/2015  Fyzioterapeutka – REHA-Pitr s.r.o.

Kurzy:

 • 2017 Spiraldynamik® - Basic
 • 2017 Škola pánevního dna
 • 2017 ACT - Akrální koaktivační terapie č.I
 • 2016 Seminář Cvičení dětí kojeneckého věku
 • 2016 Workshop Feldenkrais® a inspirace dětským vývojem
 • 2016 Workshop Feldenkraisova® metoda
 • 2016 Dětská noha – podologie a fyzioterapie
 • 2014 Seminář ´Živé pánevní dno´ - Metoda 3x3 dle Školy pánevního dna
 • 2014 Odborná mezinárodní konference – Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
 • 2014 Praktický seminář Terapie pánevního dna s prvky metody L. Mojžíšové
 • 2013 Reflexologie nohy
 • 2013 Kineziotaping I.
 • 2013 Odborná mezinárodní konference - Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • 2012 Vzdělávací semestrální kurz – Psychologie

Jazyk:

 • Český
 • Anglický
 • Francouzský